A felhasználói élmény fokozása és az online szolgáltatások nyújtása érdekében a weboldal sütiket (cookies) használ, a funkcionalitás, kényelem és statisztikák, webanalatika miatt. További információkért olvassa el a Weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési és cookie tájékoztatónkat.
Webtartalom-megjelenítő

Hidrogén 2.5 ipari / hidrogén 3.8 / hidrogén 4.5

Tisztasági fok / Összetétel

Hidrogén 2.5 ipari: hidrogén min. 99.5 %(V/V)
Hidrogén 3.8: hidrogén min. 99.98 %(V/V)
Hidrogén 4.5: hidrogén min. 99.995 %(V/V) (inkl. nemesgázok + N2)
   

Szennyezők

Szennyezők hidrogén 2.5 ipari hidrogén 3.8     hidrogén 4.5
O2 max. 1000 ppm(V/V) 10 ppm(V/V) 2 ppm(V/V)
N2 max. 4000 ppm(V/V)           - 50 ppm(V/V)
N2 + Ar           - 200 ppm(V/V)           -
H2O           - 20 ppm(V/V) 5 ppm(V/V)
ΣCnHm           -           - 1 ppm(V/V)
CO + CO2           -            - 1 ppm(V/V)

Adatlapok

Biztonsági adatlap: Hidrogén

Termékadatlap: Hidrogén 2.5 / 3.8 / 4.5

Szállítási formák

Palacktípus (űrtart. liter) Töltési nyomás (bar) Töltetmennyiség (m3) Töltetmennyiség (m3) Töltetmennyiség (m3)
    hidrogén 2.5 ipari hidrogén 3.8 hidrogén 4.5
  P 10 150 1,5 - -
  P 40 150 6,0 6,0 6,0
  P 50 200 10,0 10,0 10,0
Bündeltípus (palackköteg) Töltési nyomás (bar) Töltetmennyiség (m3) Töltetmennyiség (m3) Töltetmennyiség (m3)
  B 12 x P 50 200 120,0 108,0 120,0
  Battériás szállítás - - -

3100-3700

4700-4900

Jelmagyarázat: P = palack (acél); B = bündel; Battéria = fixen rögzített palackköteg csoportokat szállító tréler
P 10 = 10 liter űrtartalmú palack; B 12 x P 50 = 12 db 50 literes palackból álló bündel

További termékek:      

Hidrogén 5.0; Hidrogén ECD 5.6; Hidrogén 6.0

Hidrogén tartalmú gázkeverékek (Inoxline H hegesztési védőgáz-keverékek, Inoxline He3 H1, Formálógáz H4/H5/H10, H-Carbogen gázkeverékek, Ölbő mix, stb.)

Leírás

Normál körülmények között stabil. Színtelen, szagtalan, nagyon gyúlékony és reakcióképes, erősen redukáló hatású, nem mérgező, a levegőnél sokkal könnyebb (a legkisebb sűrűségű), nagy hővezető képességű, sűrített gáz. Oxigénnel vagy klórral robbanóképes elegyet képez. Nagy kiáramlási sebesség esetén fennáll az öngyulladás veszélye. Az ilyenkor keletkező láng alig látható.

Biztonságtechnikai adatok

Robbanási határértékek levegőben 4,0 – 77 %(V/V)
Öngyulladási hőmérséklet   560 °C

     

Szelepcsatlakozás

150/200 bar: DIN 477 Nr. 1: W 21,8 x 1/14" LH (balmenet)

300 bar: EN ISO 5145 Nr. 38: W 30 x 2 LH (15,2-20,8) (balmenet)
Megjegyzés: A Messer Hungarogáz Kft. nem tölt 300 bar-os technológiával hidrogént.

Javasolt szerelvények

Constant 2000 egy- vagy kétlépcsős nyomáscsökkentő hidrogénhez, manométerrel vagy rotaméterrel 

Jelölések

Palackváll színjelölése: fehér (RAL 9010)                   Veszélyszimbólum:     

GHS besorolás: Tűzveszélyes gázok 1. (Rendkívül tűzveszélyes gáz) Nyomás alatt lévő gázok: sűrített gázok

Átszámítási tényezők (gáz-folyadék állapot)

H2 m3 (gáz
15 °C / 1 bar)
l (folyadék
Ts / 1,013 bar)
      kg    
m3 1 1,188 0,08409
l 0,8418 1 0,07079
kg 11,89 14,13 1