Útkövető

Palackozott gázokra vonatkozó általános szabályok

Palackozott gázokra vonatkozó általános szabályok

Főleg palackozott gázokra vonatkoznak a következő általános szabályok, amelyeket balesetek, és üzemzavarok elkerülése végett be kell tartani a gázokkal végzett munka során.

 • A különböző gáztermékek felhasználása előtt tanulmányozzuk át a termék biztonsági adatlapját!
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását, illetve az éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzőknek tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük.

Ipari gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése során be kell tartani az MSZ 6292 szabvány előírásait, például:

 • Olyan palackot, amelyeken égési nyomok, éles bemetszésű sérülések vagy horpadások láthatóak, nem szabad használni.
 • A tele és üres palackokat lezárt szeleppel és szelepvédővel kell tárolni, valamint szállítani.
 • Csak olyan felszerelést szabad használni, amely alkalmas az adott gáz kezelésére, az előre meghatározott nyomáson és hőmérsékleten.
 • A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C fölé.
 • A palackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, vagy ezekkel szennyezett ruhában kezelni, illetve ilyen anyaggal tisztítani.
 • Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások.
 • A gázpalackokat éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
 • Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben kell készenlétben tartani és tárolni.
 • A gázpalackok kezelő helyiségeiben, tárolókban, jogszabályban előírt érvényességű tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
 • Zárt térben kiömlő égő gáz lángját csak akkor kell oltani, ha az feltétlenül szükséges. Minden más tüzet el kell oltani. A palackot a tűzből el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackot folyamatosan hűteni kell.
 • Gázpalack kezelésekor megfelelő védőruházat használata kötelező, mérgező gázok esetén légzésvédő készülék készenlétben tartása kötelező.
 • Gázpalacktárolók kialakításánál figyelembe kell venni a gázok sűrűségét. Levegőnél könnyebb gáz kiáramlása esetén zárt helyiségben a gáz a magasabban fekvő részeken, a levegőnél nehezebb gáz kiáramlása esetén a gáz a padlószinten, a mélyebben fekvő részeken gyülemlik össze.
 • Gázpalackokat nem szabad tárolni lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, garázsokban.
 • Szállítás, tárolás és kezelés során a palackok rögzítését biztosítani kell (paletta, lánc vagy heveder segítségével). Palettás szállításkor a palettát a gépkocsi platójához kell rögzíteni. A palackokat eldőlés, szétcsúszás ellen a palettán belül is hevederrel kell rögzíteni.
 • A gáz elvétele a gázpalackból csak megfelelő nyomáscsökkentővel történhet (kivéve a merülőcsöves, nyomás alatt cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokat, amelyekhez nem szabad nyomáscsökkentőt használni). A nyomáscsökkentő csatlakoztatásakor ügyelni kell a tömítések sértetlenségére.
 • A gázpalackokat tilos másik gázpalackból újratölteni és védeni kell a gáz visszaáramlásától.
 • A gázpalackon található jelzéseket (beütések, címkék) nem szabad megrongálni, megváltoztatni vagy eltávolítani.
 • Hibás, megrongálódott palackokat nem szabad használni. Ilyen esetben a palackot egyértelműen meg kell jelölni, és a gázszolgáltató céggel haladéktalanul egyeztetni kell a további lépéseket.