Webtartalom-megjelenítő

Energiairányítás

Tanúsítvány az ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer bevezetéséről - Magyar nyelven

Tanúsítvány az ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer bevezetéséről - English language

Támogatás nélkül megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás (F tábla)

Támogatás nélkül megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedések egyéb adatai (G tábla)

A Messer Hungarogáz Kft. Energetikai szakreferensi éves riport kivonata

A Messer Széndioxid Kft. Energetikai szakreferensi éves riport kivonata

Messer Hungarogáz Kft. - Energiamegtakarítások 2017

Messer Széndioxid Kft. - Energiamegtakarítások 2017

 

Energiapolitika

A Messer Hungarogáz Kft. a rendelkezésre álló energiaforrások hatékony felhasználásával, a vevői kapcsolatok tökéletesítésével igyekszik végezni munkáját valamennyi partnere megelégedésére törekedve.

A fenti cél elérése érdekében:

 • A Messer Hungarogáz Kft. minden dolgozója felelősséget vállal az energiairányítási rendszer hatékony működtetéséért és folyamatos javításáért, a tudatos energia felhasználásért.
 • Beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztásánál arra törekszünk, hogy azok legyenek elkötelezettek a Messer Hungarogáz Kft. Energiapolitikájával kapcsolatban.
 • Megbízható beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal a kölcsönösen előnyös partnerkapcsolat kialakítására, és annak folyamatos javítására törekszünk.
 • Feladatunknak tekintjük a fajlagos anyag- és energiafelhasználás fokozatos javítását és folyamatos nyomonkövetését.
 • Kötelezettséget vállalunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának és egyéb kapcsolódó környezeti hatások csökkentésére.
 • Az energiateljesítmény folyamatos javítására ösztönözzük munkatársainkat.
 • Az energiatakarékos megoldások lehetőségét minden tevékenységünkkel kapcsolatban megvizsgáljuk, és ahol lehet, ezeket előnyben részesítjük.

Fontosnak tartjuk:

 • az energiafelhasználásra, fogyasztásra és hatékonyságra irányuló jogi követelményeknek és minden egyéb vállalt felelősségvállalásainknak való megfelelést,
 • termékek, eszközök, szolgáltatások beszerzésénél figyelemmel leszünk azok energiahatékonyságot jellemző tulajdonságaira,
 • infrastruktúra, technológiai fejlesztéseink során az energiateljesítmény fejlesztésére irányuló kivitelezési módokat válasszuk, jobb hatásfokú berendezéseket, építészeti megoldásokat alkalmazunk,
 • munkatársaink, alvállalkozóink körében erősítjük az ésszerű, tudatos energiafelhasználást,
 • Az EIR politikában megfogalmazottak elérését a vezetőség által meghatározott cselekvési terv megvalósításával kívánjuk biztosítani.