A felhasználói élmény fokozása és az online szolgáltatások nyújtása érdekében a weboldal sütiket (cookies) használ, a funkcionalitás, kényelem és statisztikák, webanalatika miatt. További információkért olvassa el a Weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési és cookie tájékoztatónkat.
Webtartalom-megjelenítő

Csütörtöki Gábor

Biztonságtechnika

Biztonságtechnikai vezető

06 (1) 435 1211

06 (1) 435 1283

gabor.csutortoki@messer.hu

Webtartalom-megjelenítő

Biztonságtechnikai jogszabályok és szabványok

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban az ipari gázok biztonságos kezelésével valamilyen kapcsolatban lévő, Magyarországon érvényes fontosabb jogszabályokat, előírásokat, szabványokat sorolunk fel, amelyeken kívül az egyes részterületeken még további előírások, szabványkövetelmények is érvényesek. (A jogszabályok, előírások, szabványok időnként változnak, illetve érvényüket vesztik, az alábbiak a 2016. évi helyzetet tükrözik. Az aktuális jogszabályok a vonatkozó érvényes biztonsági adatlapon megtalálhatók).

Veszélyes anyagok kezelése

 • 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
 • a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosító rendeletei
 • a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH)

Gázok, gázpalackok, nyomástartó berendezések 

 • Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat: 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklet 
 • Gázpalack Biztonsági Szabályzat (GBSZ): 35/2014. (XI.19.) NGM rendelet. – Szabályozza a gázpalackok gyártásának, behozatalának, vizsgálatának műszaki feltételeit, a töltet, a töltés és a felhasználás biztonságtechnikai követelményeit.
 • 9/2001 (IV.5) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
 • 1/2016. (I.5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
 • 2/2016. (I.5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről.
 • 29/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
 • MSZ EN ISO 11114-1: Szállítható gázpalackok. Gázpalack és palackszelep szerkezeti anyagainak megfelelősége a gáztöltetnek
 • MSZ 6292: Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

Munkavédelem 

 • a többször módosított 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

Veszélyes hulladék

 • 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról

Vízszennyezés

 • 220/2004.(VII.22.) Korm. r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Tűzvédelem

 • 54/2014. (XII.5) BM rendelet

Szállítás

 • a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet
 • az EIGA szállítási előírásai