Acetilén gázpalack biztonságos használata

Acetilén gázpalack biztonságos használata

AZ ACETILÉN TULAJDONSÁGAI, VESZÉLYTÉNYEZŐI

Az acetilén rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, levegőnél könnyebb gáz. Tűzveszélyességi osztálya: robbanásveszélyes osztály. Levegővel keveredve – a vonatkozó koncentrációhatárok között – robbanóelegyet képez. Tökéletlen égése esetén szén-monoxid keletkezhet. Spontán robbanásszerű újragyulladás lehetséges.

Mivel a kritikusnál nagyobb szabad térfogatban már kis túlnyomáson is robbanásveszélyes, porózus masszával töltött palackban, nyomás alatt oldott állapotban szállítják és tárolják. Az oldószer általában aceton, de főleg palackkötegek esetében a kevésbé illékony dimetilformamidot is használják.

A palackmassza sérülése, vagy például a megengedettnél magasabb hőmérséklet esetén az acetilén önbomlása következhet be, amely láncreakciószerű robbanáshoz vezethet.

Biztonsági adatlap letöltése: Acetilén (oldott)

VIGYÁZAT!

Acetilénbomlás kezdetekor a palack melegszik és/vagy füst távozik a szelepből. Ilyenkor, a bomlás gyanújakor is, a palack szelepét azonnal el kell zárni. A palackot védett helyről intenzíven kell hűteni. Ha a palack felmelegedése nem akadályozható meg, akkor fennáll a felrepedés veszélye. A környezetet ki kell üríteni, és értesíteni kell a tűzoltóságot. A robbanás elkerülésére szóba jöhet a palackköpeny kilyukasztása mesterlövész közreműködésével.

Gázömlés/szivárgás esetén, ha lehetséges, a gázömlést/szivárgást meg kell szüntetni. A palackokat el kell távolítani, vagy védett helyről vízzel hűteni. Tűz esetén a kiömlő gázt csak akkor kell oltani, ha az feltétlenül szükséges. Minden más tüzet el kell oltani.

KEZELÉSI TUDNIVALÓK

A porózus masszával kitöltött disszugáz (acetilén) palackokban biztonságtechnikai okokból az acetilén acetonban oldott állapotban van, így felhasználáskor mindenképpen acetongőzzel telített gázt kapunk. Normális elvételi körülmények között folyékony fázisú aceton általában nem távozik, de optimális acetontartalom esetén is előfordulhat, hogy a szelep nyitásakor a gáz folyékony acetont is kinyom. Acetonra érzékeny helyeken célszerű a nyomáscsökkentő reduktor után cseppfogót felszerelni. A palack gáznyomása erősen függ a hőmérséklettől és az aceton mennyiségtől, így a töltöttség csak nyomás alapján nem megállapítható. Az acetilén a levegővel tág határok között robbanásveszélyes elegyet alkot, ezért a levegő palackba kerülésének elkerülésére a palackot egy bar nyomás alá üríteni veszélyes lehet.

Nem szabad megengedni a palackok leesését, vagy egymáshoz ütődésüket. A szelepsapka maradjon a palackon a használatba helyezésig. Használaton kívül a szelepek legyenek elzárva. Védőfelszerelés (védőruházat, védőkesztyű, védőbakancs) használata szükséges.

Szikrát okozó, például acél szerszámokat ne használjunk!

Rézzel, higannyal és ezüsttel az acetilén robbanásra hajlamos acetilidet képez, ezért a gázzal érintkező szerelvényekben, készülékekben ezeket a fémeket és 70%-nál nagyobb réztartalmú ötvözeteket nem szabad használni.

A palack vagy palackköteg telítettségének a szelep megnyitásával történő ellenőrzése, és általában a palackszelep megnyitása mindenféle nyomáscsökkentő vagy nyomásmérő közbeiktatása nélkül rendkívül veszélyes, ezért szigorúan tilos!

A szelep megnyitása ugyanis a masszából felhozza a folyékony acetont, amely csak lassan oszlik el ismét, illetve a kiáramló nagy sebességű aceton sztatikus feltöltődéshez vezethet, ami könnyen begyújthatja a kiáramló gázt.

Az acetilén minimális gyulladási energiája 0,011 mW⋅s. A felhozott és el nem oszlott aceton már nem teszi lehetővé a megfelelő munkavégzést az adott palackkal vagy palackköteggel.

TÁROLÁS

A gázpalackok tárolása talajszinten vagy talajszint felett történjen. A palacktároló padozat vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású legyen. A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőzött, közvetlen napfénytől mentes legyen.

Hőtől, gyújtóforrástól, oxidáló gázoktól és más tűzveszélyes anyagoktól a palackokat távol kell tartani. A gázpalackok hőmérséklete ne lépje túl a 50 °C-ot.

Tárolásuk, készenlétben tartásuk csak álló helyzetben történhet. Az illetéktelenek belépését ki kell zárni, a megfelelő feliratok, táblák elhelyezéséről gondoskodni kell. Az előírt tűzoltóeszközöket készenlétben kell tartani.