Webtartalom-megjelenítő

A Messer évszázados története

Adolf Messer – az alapító és életműve

Ironikus módon az ikonikus családi vállalat alapítása egy apa akarata elleni lázadással kezdődött: Adolf Messer, akinek szülei hentesboltot és éttermet üzemeltettek, szülei akarata szerint teológiát vagy filológiát tanult volna. A fiatalember érdeklődését azonban már igen korán felkeltették a kor technológiai vívmányai, s alig tizennégy évesen, 1892-ben egy motorgyárban vállalt munkát segédként. Mindeközben elkezdett főiskolai szinten is mérnöki tanulmányokat hallgatni, hogy gyakorlati tudását elmélettel egészítse ki. Adolf érdeklődése hamar a gázok felé fordult, és az elsők között kísérletezett acetilén lámpákkal. Miután elégedetten nyugtázta, hogy a családi hentesbolt általa készített világítása jobb, mint bármilyen akkor elérhető alternatíva, megalapította azt a kis műhelyt, amely később világméretű vállalkozássá nőtte ki magát.

A politikai és gazdasági környezet tagadhatatlanul segítette a fiatal vállalkozót, hiszen a XIX. század végét szokták egyfajta német „második ipari forradalomnak” is nevezni. Ugyanakkor a tény, hogy a fiatal Messer a szokottnál nagyobb hangsúlyt fektetett a biztonságra és a minőségre, egyaránt hozzájárult a történet szokatlan folytatásához: Adolf Messer személyében egy olyan ember lett a német ipar egyik meghatározó szereplőjének feje, aki nem a korábban beágyazódott nagypolgári üzleti körökből származott. A nemzetközi piacok felé történő korai nyitás szintén az alapító éleslátásáról tesz tanúbizonyságot: már a századfordulón többszáz acetilénfejlesztőt és a hozzá tartozó világításrendszert exportált Németországon kívülre.

A Nagy Háborút megelőző évek fordulatot hoztak, mind Adolf Messer magánéletébe, mind a cég tevékenységébe. A cégalapító megházasodott, a házasságból egy fiú (Adolf) és három lány született. Mindeközben az elektromos világítás elterjedésével radikálisan csökkent a cég fő terméke iránti kereslet. A megoldást az acetilén új felhasználási területeinek keresése hozta magával. A cég az autogén hegesztéshez és vágáshoz szükséges gázok (acetilén, oxigén, hidrogén) és berendezések gyártására és fejlesztésére helyezte át a hangsúlyt. Érdekesség, hogy már 1910-ben megtörtént, hogy egy nagyobb fogyasztónál oxigén előállítására egy levegőszétválasztó üzemet építettek a gázok szállítása helyett: ez a mai napig a Messer egyik fontos szolgáltatása.

Az első világháború alatt mind a cég, mind a cégvezetés személyes erőforrásai a háborús erőfeszítések támogatására irányult. A két háború közötti, gazdasági válsággal is sújtott időszak számtalan nehézséget hozott, ugyanakkor a külföldi megrendelésekből érkező valutának és az egyre differenciáltabb termékkörnek köszönhetően a cég léte nem került veszélybe. Az alapító ekkor, 44 évesen vette el második feleségét, a 22 éves Theát. Ebből a házasságból egy fiú és két lánygyermek született. Előbbi, Hans lett később Adolf Messer utódja a cég élén.

A második világháború alatt, mint minden német cég, a Messer is az állam fokozódó irányítása alá került. A háborút követő időszakban még Adolf intézkedett az újjáépítésről, a nemzetközi kapcsolatok ismételt felvételéről, miközben fokozatosan egyre nagyobb felelősséget hagyott örökösként kijelölt fiára, Hansra. Fontos, hogy a családi vállalkozások örök problémáját, az örökösödési és generációk közötti vitákat egyaránt sikerült elkerülni, a fiatalabb Adolf Messer és a trónörökös Hans Messer harmonikus kapcsolatot ápolt egymással és édesapjukkal is. Adolf Messer 1954. május 13-án hunyt el.

Hans Messer – a világvállalattá fejlődés ideje

Hans Messer már a háború alatt végezte el iskoláit, majd a frontról szerencsésen, bár élete végéig tartó sárgasággal visszatérve azonnal belevetette magát a háború utáni újjáépítésbe és kémiai tanulmányaiba. A cégen belül fokozatosan kapott egyre fontosabb feladatokat, így tulajdonképpen végigjárta a ranglétrát. Mire 1953-ban szokatlanul fiatalon, 28 évesen teljesen átvette a cég irányítását, doktori fokozattal rendelkező, családos ember, két fiú és egy lánygyermek jövendőbeli apja volt.

A német gazdasági csoda fellendülését jól kihasználva, a kulcsiparágakhoz, mint a fém- és acélipar vagy a hajóépítés szorosan kapcsolódva valóban nagyvállalattá tette a Messert, miközben elődjéhez hasonlóan folytatta a nemzetközi építkezést is.

A további növekedés azonban szükségessé tette a tulajdonosi struktúra átalakítását egy tőkeerős partnervállalat, a Hoechst AG bevonásával. Így létrejött a Messer Griesheim vállalat, amelyben bár tulajdonosi szempontból kisebbségbe került a Messer-család, ugyanakkor a vezetők kinevezésén keresztül továbbra is jelentős befolyást gyakoroltak a cégre. Hans Messer 1993-ig tartó ügyvezetősége alatt a cég központi tevékenysége továbbra is az ipari gázok előállítása maradt, ugyanakkor a kutatásra és fejlesztésre fektetett erős hangsúly miatt folyamatosan képesek voltak gázaiknak új felhasználási formákat teremteni. A vasfüggöny leomlását követő közép-kelet-európai terjeszkedés, amely hazánkat is érintette még Hans Messer vezetése alatt zajlott le.

Herbert Rudolf és a válságok tíz éve

Hans Messer visszavonulása véget vetett a tulajdonosok és a Messer-család harmonikus együttműködésének. Utódja, Herbert Rudolf az amerikai leányvállalattól érkezett és kimondott célja volt a családi befolyás csökkentése. Mindemellett megkísérelt a globalizáció kínálta lehetőségekkel élni, azonban agresszív terjeszkedési és felvásárlási politikája több kárt okozott, mint hasznot. Ugyan eleinte bíztató számok érkeztek, elsősorban a külföldi tevékenységnek köszönhetően, ez arra volt csak jó, hogy elfedje az egyre komolyabb adósságok okozta problémákat. Nem meglepő, hogy a korábbi bizalmon alapuló kapcsolat a visszavonult cégvezetővel hamar megromlott, azonban Hans egészségügyi állapota nem tette lehetővé a beavatkozást. A válság kívülről és belülről is megtépázta mind a céget, ami kockázati befektetők segítségére szorult, mind a családot, melynek több tagja egyszerűen nem kívánt a családi vállalkozással foglalkozni.

A kilencvenes évek végére egyértelművé vált, hogy a többségi tulajdonos Hoechst/Aventis konszern inkább saját, gyógyszer- és vegyiparhoz köthető tevékenységére kíván fókuszálni és nem tervezi a Messert érintő adósságspirál rendezését. Ekkor lépett elő a családból az a vezető, aki ismét a családi vállalkozás felvirágoztatásában látta saját és a család jövőjének kulcsát.

Stefan Messer – újra 100% családi tulajdon

Stefan 1955-ben született Hans és Ria Messer gyermekeként. Bár üzleti tanulmányokat folytatott, számtalan gázokhoz kapcsolódó kurzust is elvégzett. A családi cégen túl több piaci szereplőnél is kipróbálta magát, a legkülönbözőbb munkakörökben, elsősorban a marketing és a kommunikáció területén. A Messernél fokozatosan előre lépve szerzett egyre fontosabb pozíciókat.

A többségi tulajdonos cég átszervezése megnyitotta a lehetőséget a Messer függetlenedése előtt. Hosszú és bonyolult harc vette kezdetét a cég irányításáért. A család nem rendelkezett a cég megvásárlásához szükséges anyagi lehetőségekkel, így pénzügyi befektetők segítségével sikerült végül visszaszerezni a cég fölötti irányítást és elkezdeni az újraépítés korszakát.

A 2003-ban kezdődő időszak fő jelszava a nyugalom lett. Agresszív, a lehető leghamarabb megtérülő nemzetközi terjeszkedés helyett a cég inkább a legfontosabb régiókra és tevékenységi körökre koncentrálva próbálta meg újjászervezni önmagát és kezelhető méretűre csökkenteni a hozzá köthető adósságokat. Az ezt követő néhány évben a család képes volt fokozatosan visszaszerezni az irányítást a cégcsoport tagjai fölött.

2004-ben a Messer-család Stefan Messer által vezetett ága mindenkit meglepve ismét egy tulajdonos által vezetett, százszázalék családi tulajdonban működő vállalattá tette a nagyapja által alapított céget – ekkor készült az úgynevezett Dubrovniki nyilatkozat is, amely leszögezi, hogy „a Messer egy független családi vállalkozás és mindig az is marad”.

A Messer Group ma a világ legnagyobb családi tulajdonban lévő ipari gázgyártó vállalatcsoportja, amely világszerte több mint 30 országban, mintegy 5600 munkatárssal van jelen.

Webtartalom-megjelenítő
 1. 1898

  Vállalatalapítás és gyors növekedés

  Adolf Messer húszéves gépészhallgatóként megalapítja a frankfurti Messer & Cie vállalatot acetilénfejlesztők és világítóberendezések gyártására.

 2. 1903

  Vállalatalapítás és gyors növekedés

  Áttérés az autogéntechnikára. Az első vágáshoz használatos hidrogén-oxigén égő kifejlesztése. Ezt további autogén hegesztés- és vágástecnikai berendezések követik.

 3. 1910

  Vállalatalapítás és gyors növekedés

  Új üzletág: a levegőszétválasztó üzemek telepítése. Külföldön elsőként Madridban. Elindul az exportpiacok kiépítése.

 4. 1945

  Vállalatalapítás és gyors növekedés

  A háború végén jórészt megsemmisült üzemek és üzleti kapcsolatok újjáépítése az Adolf Messer GmbH égisze alatt. 

 5. 1953

  Világvállalattá fejlődés

  Dr. Hans Messer 28 évesen átveszi édesapjától a vállalatvezetést.
   
 6. 1965

  Világvállalattá fejlődés

  Dr. Hans Messer megalapítja a Messer Griesheim GmbH vállalatkonszernt az Adolf Messer GmbH és a Hoechst AG-hez tartozó Knapsack-Griesheim részeinek fúziójával. Tulajdonrészek megoszlása a Messer család és a Hoechst AG között.
   
 7. 1966

  Világvállalattá fejlődés

  Terjeszkedés Nyugat-Európában és Észak-Amerikában
   
 8. 1990

  Világvállalattá fejlődés

  Terjeszkedés Közép- és Kelet-Európában
   
 9. 1992

  Világvállalattá fejlődés

  A hegesztés és vágástechnika üzletág önálló vállalattá alakul: Messer Griesheim Schweißtechnik GmbH, a későbbi Messer Cutting & Welding AG
 10. 1995

  Világvállalattá fejlődés

  Belépés a kínai piacra

 11. 1998

  Újra 100% családi tulajdon

  Stefan Messer veszi át a Messer Griesheim GmbH ügyvezetését
   
 12. 2000

  Újra 100% családi tulajdon

  Az Eutectic Castolin akvizíciója
  A Messer Eutectic Castolin megalapítása a Messer Cutting & Welding és a Carlyle Group egyesülésével

 13. 2001

  Újra 100% családi tulajdon

  Goldman Sachs Funds és az Allianz Capital Partners megvásárolják a Hoechst (Aventis)  tulajdonrészét a Messer Griesheim vállalatban.
 14. 2004

  Újra 100% családi tulajdon

  A Messer Group GmbH alapítása
  A vállalat újra 100%-os családi tulajdonba kerül
   
 15. 2005

  Újra 100% családi tulajdon

  A hegesztés és vágás újra 100%-os családi tulajdonba kerül
   
 16. 2006

  Újra 100% családi tulajdon

  Üzleti tevékenység kiterjesztése Európában és Ázsiában
  Messer és Messer Eutectic Castolin:
  A forgalom először emelkedik milliárdos nagyságrend fölé
   
 17. 2011

  Újra 100% családi tulajdon

  A vállalati központ áthelyezése Bad Soden-be
   
 18. 2018

  Újra 100% családi tulajdon

  A Messer 120 éves jubileuma