1. Gázokról általában

1. Gázokról általában

1. A GÁZOKRÓL ÁLTALÁBAN

1.1 A gázok állapothatározói és ezek összefüggései

      - Nyomás

      - Hőmérséklet

      - Térfogat

      - Gáztörvények

      - Kompresszibilitási tényező

1.2 Gázok cseppfolyós állapotban

      - Sűrűség

      - Kritikus hőmérséklet, nyomás és sűrűség

      - Gőznyomás

      - Forráspont

      - Hármaspont

      - Gőz-folyadék egyensúly

1.3  Műveletek gázokkal

       - Kompresszió

       - Adiabatikus expanzió és fojtás

       - Cseppfolyósítás

       - Elgázosítás

       - Párolgáshő

       - Hőcsere

       - Fajhő

       - Hővezető képesség

       - Viszkozitás

1.4 Koncentrációegységek és átszámításuk

1.5 Gáztisztasági fokozatok

1.6 A gázok nedvességtartalma

      - Harmatpont

      - Abszolút nedvességtartalom

1.7 A gázok tisztaságának, összetételének mérése

      - Nedvességtartalom, oxigén-, szén-dioxid- és szén-monoxid-,

        szénhidrogén-tartalom meghatározása

      - Gázösszetétel univerzális mérése gázkromatográfiával

      - Gázmintavétel