Oxigén gázpalack biztonságos használata

Oxigén gázpalack biztonságos használata

AZ OXIGÉN TULAJDONSÁGAI, VESZÉLYTÉNYEZŐI

Az oxigén nem éghető, de az égést táplálja, így az égési (oxidációs) folyamatok oxigéndús levegőben, vagy még inkább tiszta oxigénben, sokkal hevesebben játszódnak le, mint atmoszferikus körülmények között.

Zárt térben, gázszivárgás, gázömlés következtében az oxigén feldúsulása könnyen bekövetkezhet. 23%(V/V)-nál nagyobb légtéri oxigén-koncentráció esetén fokozott tűz- illetve robbanásveszéllyel kell számolni. 75%-nál nagyobb koncentrációban folyamatosan belélegezve émelygést, szédülést légzészavart és görcsöket okozhat, a tiszta oxigénnek, főleg atmoszferikusnál nagyobb nyomáson való belégzésekor pedig tüdővizenyő léphet fel.

Olajjal, zsírral, szerves és egyéb éghető anyagokkal hevesen reagál; a gyulladási hőmérséklet elérése például a palackszelep nyitásakor már a súrlódástól is bekövetkezhet. Az üzemanyagokkal reagálva robbanás következhet be. Tűz hőhatására az oxigénpalackok felrobbanhatnak a nyomás emelkedése miatt, és az ezáltal kiszabaduló oxigén tovább fokozza a tűzet. Ilyenkor veszélyes égéstermékek is keletkezhetnek.

Biztonságtechnikai adatlap letöltése: Oxigén sűrített

NAGYON FONTOS!

Az oxigén palackokat a fentiek miatt ne kezeljük zsíros, olajos kézzel, és ezzel szennyezett ruhában. Hasonló okból a palackszelepek alkatrészeit olajjal, zsírral kenni tilos, és tömítésként csak égéstechnikai vizsgálattal oxigénre alkalmas műanyagokat vagy fémet szabad használni. Munka közben, gázpalackok közelében a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

Ne lépjen be olyan helyiségbe, ahol magas az oxigénkoncentráció!

KEZELÉSI TUDNIVALÓK

A palack vagy palackköteg szelepét, vagy egyéb használati zárószerelvényét lassan nyissuk ki, hogy elkerülhető legyen a nyomáslökés. A hirtelen, adiabatikus nyomáslökés következtében nagyon magas hőmérséklet jöhet létre, és ez a nagynyomású, tiszta oxigén hatására a szerkezeti anyag kiégését is előidézheti.

Elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Védőfelszerelés, védőruházat, védőkesztyű, védőbakancs használata szükséges.

TÁROLÁS

A palackokat, palackkötegeket, kriogén tárolóedényeket éghető anyaggal együtt tárolni tilos. A tárolóeszközöket gyújtóforrástól – beleértve az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségét is – távol kell tartani. Az előírt tűzoltóeszközök legyenek készenlétben.